Din främsta konsult inom bygg

Som din byggkonsult ser vi till att driva ditt projekt framåt oavsett om det gäller nybyggnader, tillbyggnader eller ombyggnader. Med vårt breda utbud av tjänster är vi med dig i hela processen från handlingar för bygglov till färdigt bygge och ser till att vägen dit är kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad.

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap av hela och delar av projekteringslednings- och byggledningsuppdrag för både små och stora projekt. Vi kan hjälpa dig med kalkyler och ritningar, upphandlingar och budget samt säkerställa att byggprojektet följer regler för arbetsplatsen och materialsäkerheten.

Vi är verksamma i Västerås, Mälardalen, Stockholm och i närliggande områden.

J. Lilja Byggkonsult

Byggprojektering

Vi utför alla typer av bygghandlingar samt arkitekt- och konstruktionsritningar med tillhörande beskrivningar. Vi är kunniga inom betong-, trä- och stålkonstruktioner.

Projektledning

Under projekttiden fungerar vi som byggherrens representant och har det yttersta ansvaret för projektets genomförande från förstudie till garantibeställning. Vi ser till att projektet följer uppsatta mål, tidsramar, teknik och budget.

Kontrollansvar

Som kontrollansvarig i ditt byggprojekt tar vi fram kontrollplaner, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vi närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Vi arbetar efter plan- och bygglagstiftningen PBL för kvalifikationsnivå N. Det innebär att byggherren är skyldig att kontrollera att alla arbeten utförs enligt lagar och regler.