Interimsuppdrag inom fastighetsförvaltning

Att ta in en fastighetsförvaltare på interimsuppdrag är ett utmärkt sätt att jämna ut arbetsbelastningen och bibehålla kvalitén i utförandet, till exempel under tiden du rekryterar eller vid perioder med hög arbetsbelastning.

Med mina mer än 15 års erfarenhet inom både den privata och den offentliga sektorn kan jag ta över ansvaret snabbt och med kort varsel.

Har du behov av:

  • någon som styr upp verksamheten
  • utredningar
  • operativ fastighetsförvaltning

eller liknande? Hör av dig!

När ditt företag står inför en ny situation där nya behov uppstår, är interimsuppdrag ett effektivt sätt för att bibehålla stabiliteten i den vardagliga verksamheten. Jag har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen inom både privat- och offentlig sektor, vilket innebär att jag snabbt kan axla nya roller och ta ansvar. Oavsett om ditt behov grundar sig på vakanser eller till exempel arbetstoppar kan jag på kort tid hjälpa till att styra upp din verksamhet, leda utredningar eller bara sköta det operativa fastighetsförvaltningsarbetet. Du kan anlita mig för interimsuppdrag i hela Sverige