J. Lilja Bygg & Fastigheter är din helhetsleverantör när det kommer till att bygga, projektleda och sälja bostäder

Vi står för trygghet, effektivitet och kvalitet. Med all vår samlade kompetens och erfarenhet kan vi hantera hela projekt från förstudie till färdigt resultat. Det skapar trygghet i att du som kund bara behöver ha kontakt med oss under hela projekttiden.

Vi riktar oss mot både företag och privatpersoner och vi verkar främst i Västerås, Mälardalen, Stockholm och omkringliggande områden men vi bygger även bostäder i hela Sverige.

J.Lilja Bygg & Fastigheter grundades år 2012 av Joakim Lilja och företaget har 15 anställda. I teamet finns många års erfarenhet av byggprojekt. Allt från stora bostadsområden till stora byggnader så som handels- och höghus.

Bygg & Entreprenad
När det är dags för dig att bygga om, till eller att bygga helt nytt kan vi med vårt stora byggtekniska kunnande ge dig idéer och inspiration om hur ditt projekt kan lösas på bästa sätt.

Byggkonsult
Som din byggkonsult och projektledare är målet att du som kund bara ska behöva ha kontakt med oss oavsett om det är ett stort eller litet projekt där en eller flera aktörer och yrkesgrupper krävs. Vi sköter kontakten åt dig med alla inblandade genom hela projektet.

Fastigheter
När det kommer till fastigheter köper vi mark och bygger prisvärda samt hållbara bostäder som vi sedan säljer till dig som privatperson. Vi vill göra din köp- och boendeupplevelse trygg.