Vi på JL Byggbemanning & Konsult AB är experter inom byggkonsultation och fastighetsförvaltning.

Vi är verksamma i Västerås, Mälardalen, Stockholm och i omkringliggande områden. Styrkan i vår verksamhet är bred kunskap och lång erfarenhet i branschen. Vi är din partner som delar din vision, oavsett stort eller litet projekt.

Byggkonsult

Vi är din främsta konsult inom byggprojektering, projektledning och kontrollansvar.

Fastighetsförvaltning

Att ta in en fastighetsförvaltare på interimsuppdrag är ett utmärkt sätt att jämna ut arbetsbelastningen och bibehålla kvalitén i utförandet.